CertifiedPersonalTraining.nl

LO Invalkracht

DE TRUCEN-MEESTER

Met 25 jaar ervaring op meerdere scholen van verschillende niveaus in voornamelijk Amsterdam, werkend met een grote verscheidenheid aan materialen in diverse accommodaties, ben ik de aangewezen persoon om uw LO docent bij uitval tijdelijk te vervangen. Uitval komt vaak onverwachts en kan niet altijd intern opgelost worden en wordt vervolgens een oppas-uur voor een collega van een ander vak. Voor zowel de leerlingen als de collega vaak een ongewenste oplossing.

U kunt op korte termijn contact met mij opnemen.
Als ik plek heb, kom ik!

Mijn lessen kenmerken zich door enthousiasme, samenwerking, veel activiteit, uitdagingen en humor.
Mijn kracht zit in het contact met de leerlingen en ze brengen naar een punt waarbij ze zichzelf overtreffen. Specialiteiten: Ik ben de trucen-meester en kan de gewilde truc methodisch-didactisch aanleren aan alle kinderen. Ik neem daarnaast een ruime spreekwoordelijke trucenkist mee aan ervaring en unieke didactische methodes, waarbij ik in de instructie aansluit bij de talent-vaardigheden van de leerling, een succesvolle didactische aanpak heb ten aanzien van faalangst, samenwerkend en betekenisvol leren.

leerling: ‘Dat is zó cool! Kunt u mij dat leren?’

Voorbereiding

3

U neemt contact op en ik kijk meteen of ik tijd heb. Ik ben op de vrijdagen beperkt beschikbaar.

3

Als ik kan komen stuurt u mij ruim voor de les begint een lesopdracht van de LO docent. Dit mag uitgebreid of beknopt zijn. Voorts ontvang ik van u relevante informatie van leerlingen of materiaal ten behoeve van de gymles en precieze instructies waar ik kan parkeren, waar ik mij meld en wordt direct begeleid naar de leslocatie.

3

Als u geen lesopdracht voor mij heeft geef ik één van mijn signature-lessen op basis van het beschikbare materiaal ter plaatse.

3

Uitgangspunt is dat ik zo dicht mogelijk bij de wens van de eigen docent kom.

Les

3

De eerste keer kom ik een uur eerder en krijg van u schriftelijk of mondeling logistieke uitleg voor de te geven les in de bewuste accommodatie. Ik ontvang dan de juiste sleutels voor de te geven les en locatie en details van de noodvoorzieningen en vluchtroutes. Ik wil voor, tijdens en na de les een aanspreekpunt ter plaatste en instructie hoe ik snel met deze persoon in contact kom(vaste lijn, mobiel of portofoon). Dit kan een conciërge of facilitair medewerker zijn. U betaald eenmalig het normale uurtarief voor dit instructie-uur bovenop de te geven les.

Afspraken

3

Er ligt een schriftelijke instructie klaar over relevante locatie-veiligheidsafspraken (beknopt SVP en vluchtroutes), sleutelgebruik, leerling-afspraken en andere relevante organisatie-afspraken. Ik streef ernaar deze afspraken navolging te geven.

3

U ontvangt van mij een kopie VOG en op verzoek een kopie van mijn Diploma Academie Lichamelijke Opvoeding. Ik ben in bezit van een ehbo/reanimatie diploma van het rode kruis. En heb ruime BHV ervaring.

3

U ontvangt binnen twee werkdagen een factuur van mijn bedrijf CertifiedPersonalTraining.nl en betaald mij naar rato per klokuur, inclusief 21% btw, benzine- en parkeerkosten. Mijn klokuurtarief is €65,- excl.

3

Een eventuele pauze tussen twee te geven lessen wordt naar rato van het lesgeef tarief aan mij doorbetaald.

3

De factuur wordt binnen 14 dagen door u overgemaakt op mijn rekeningnummer.

3

De docent ontvangt via mail een beknopt lesverslag ten behoeve van de les continuïteit.

CertifiedPersonalTraining.nl

Meer informatie

Neem contact op met mij voor een vrijblijvend gesprek, dan leg ik je de mogelijkheden en werkwijze voor.